Ако търсите начин да избягате от ежедневието и едновременно да се забавлявате, присъединете се към нас.                                                                               

Цена за еднократно посещение.

30мин. – 40лв.

 60мин. – 60лв.

 

Карта за езда с валидност 6 месеца

10 посещения по 30 мин - 250 лв.

10 посещения по 60 мин - 400 лв.

Карта за езда с валидност 1 год.

от датата на издаване.

20 посещения по 60 мин - 700 лв.

Цената включва наем на кон, амуниция и инструктор.