При начинаещите ездачи уроците по езда са индивидуални и инструктора е съсредоточен изцяло върху тях. Обучението се провежда на корда като ездача не управлява коня. Нивото на ездачите се определя от инструктора!

Начинаещ ездач !!!

– Е всеки който никога не се е качвал на кон. Но също и всеки, който няма добър баланс и стабилен седеж върху коня.

  Обучението протича през няколко етапа.

 – Запознаване с коня и провеждане на инструктаж от инструктора.

 – Изграждане на баланс и седеж върху коня.

 – Усвояване на правилен седеж.

Степента и скоростта на овладяването на конната езда различни за всеки човек. Поради тази причина скоростта на напредване много зависи от качествата на ездача и от това колко често може да тренира. Опитът ни показва, че между два и три урока седмично могат да осигурят нормален прогрес в ездата.

Напреднал ездач !!!

 – Е всеки ездач, който има добър баланс и стабилен седеж върху коня.

 – Да управлява коня.

 – На първо място да може да го спре и подкара в желаните ход и посока, да задържи темпът на ход и да може да спазва дистанция от предния кон (една конска дължина). Напредналият ездач е възможно да бъде в малка група с още един или двама ездачи. Те могат да излизат извън манежа сами или в група по – преценка на инструктора. Разбира се те винаги са придружени от инструктор.