Амуницията включва всички приспособления, които се поставят по-коня за пълноценното му използване. Амуницията бива два варианта: (ездова и теглителна). Ездовата амуниция се състои от юздечка, седло и потник (може да има и други допълнителни приспособления).